ไฟเซอร์เริ่มทดสอบวัคซีนโควิดกับสตรีตั้งครรภ์

0
158

ไฟเซอร์ อิงค์ และไบออนเทค เอสอี ได้เริ่มการศีกษาและทดสอบวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับสตรีตั้งครรภ์ โดยจะทดสอบกับอาสาสมัตร 4,000 คนในหลายประเทศเพื่อดูความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 กับสตรีตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี

นายแพทย์วิลเลียม กรูเบอร์ รองประธานอาวุโสด้านการวิจัยทางคลินิกและพัฒนาวัคซีนของไฟเซอร์ กล่าวว่า การทดสอบดังกล่าวจะทราบผลภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ การทดสอบนี้จะมีการประเมินด้วยว่า สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนแล้วจะถ่ายทอดภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคต่อไปให้ทารกหรือไม่

นายแพทย์กรูเบอร์ กล่าวว่า จากข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนี้ ชี้ว่าสตรีตั้งครรภ์ที่ติดโควิด-19 มีอัตราสูงกว่าที่จะมีอาการรุนแรง นอกจากนี้ยังมีอัตราสูงกว่าที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ เช่น การคลอดก่อนกำหนด เมื่อเปรียบเที่ยกับสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ติดเชื้อไวรัส สตรีตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูงมากกว่าที่จะเกิดอาการรุนแรงจากโควิด-19 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวนมากที่แนะนำให้สตรีบางคนที่มีอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดโควิด-19 เข้ารับการฉีดวัคซีนแม้ว่าจะยังไม่มีข้อพิสูจน์ในเรื่องของความปลอดภัยก็ตาม เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สถาบันการแพทย์แห่งชาติของสหรัฐเรียกร้องให้นำกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ไปเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยวัคซีนโควิดด้วย.-สำนักข่าวไทย