องค์การอนามัยโลกเตรียมจัดการประชุมวาระพิเศษ เพื่อหารือเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่พบในแอฟริกาใต้

0
27องค์การอนามัยโลกจะประชุมวาระพิเศษในวันนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่พบในแอฟริกาใต้ บี.1.1.529 ( B.1.1.529) ซึ่งมีการกลายพันธุ์ที่โปรตีนหนาม มากกว่า 30 ตำแหน่ง


ทำให้อาจหลบหลีกการสร้างภูมิคุ้มกันของวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ โดยแอฟริกาใต้พบเชื้อบี.1.1.529 แล้วในกว่า 100 ตัวอย่าง นอกจากนี้ยังมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อในบอตสวานา และฮ่องกง ด้วย