องค์การอนามัยโลกระบุว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่ทั่วโลก 2 ล้าน 7 แสนคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

0
31รายงานการประเมินการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ประจำสัปดาห์ขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่ 2 ล้าน 7 แสนคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเสียชีวิตกว่า 46,000 คน ซึ่ง เป็นตัวเลขใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อนหน้า           


โดยภูมิภาคที่ยังพบการติดเชื้อสูงคือยุโรปและอเมริกา โดยทวีปยุโรปมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7 และนับเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันที่ตัวเลขการติดเชื้อเพิ่มสูง อีกทั้งยังพบว่าประเทศในยุโรปมากกว่าครึ่งมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอังกฤษกับรัสเซีย ขณะที่ทวีปอเมริกาพบว่า เฉพาะสหรัฐมีผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 580,000 คน แต่เป็นตัวเลขที่ลดลงร้อยละ 11 ภูมิภาคที่พบการติดเชื้อลดลงคือทวีปแอฟริกา และแปซิฟิกตะวันตก โดยแอฟริกาลดลง  ร้อยละ 1 และแปซิฟิกตะวันตกลดลงร้อยละ 16