ลาวห้ามการเดินทางภายใน เข้าสู่ และออกจากเมืองหลวงของประเทศ

0
32ทางการกรุงเวียงจันทร์ เมืองหลวงของลาว ประกาศห้ามการเดินทางทั้งหมด ทั้งเข้าสู่ ออกจาก และภายใน 4 เขตของกรุงเวียงจันทร์ได้แก่ จันทบูรี ศรีสัตตะนาค ศรีโคตรบอง และไชยเชษฐา ตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่ 30 กันยายนนี้


เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่การเดินทางเฉพาะพื้นที่อีก 3 เขตในกรุงเวียงจันทร์ ได้แก่ ชัยธานี หาดทรายฟอง และนาทรายทอง ก็ถูกสั่งห้ามด้วย ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้น หลังจำนวนผู้ติดเชื้อในชุมชนพุ่งสูงเมื่อวานนี้ ทั้งนี้ ลาวยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในประเทศ 18,814 คน และเสียชีวิต 16 คน