มาเลเซียรายงานผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่ 15,549 คนเมื่อวานนี้ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดเพิ่มเป็นกว่า 2 ล้านคน

0
36เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเมื่อวานนี้มากถึง 15,549 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในประเทศเพิ่มเป็นอย่างน้อย 2,082,876 คน


เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ประชาชน 5 คนที่ติดเชื้อเป็นผู้ที่มาจากต่างประเทศ และอีก 15,544 คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ ขณะที่รายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 324 คน ทำให้จำนวนผู้เสีย ชีวิตทั้งหมดเพิ่มเป็น 23,067 คน ทั้งนี้ เฉพาะเมื่อวานนี้มาเลเซียฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนแล้ว 232,359 โดส โดยราวร้อยละ 67.2 ของประชากรทั้งหมดได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส และร้อยละ 56 ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว