โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ออกมาแล้ว โดยเพิ่มจำนวนสิทธิ์ห้องพัก 2 ล้านห้อง พร้อมขยายเวลาใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งประเมินแล้วคงไม่ทันใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือในเดือนเมษายนนี้ เพราะยังต้องจัดการระบบใหม่ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น อาทิ ต้องจองล่วงหน้า 7 วัน มีการสแกนใบหน้า ผู้ประกอบการต้องแจ้งจำนวนห้องพักที่มีทั้งหมดและราคาตามจริง กำหนดให้ต้องเดินทางแบบข้ามจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาเท่านั้น รวมถึงการปรับมูลค่าวอลเชอร์เหลือ 600 บาทต่อวัน เท่ากันทั้งวันธรรมดาและวันหยุด โดยคาดว่าประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์จองห้องพักเพื่อท่องเที่ยวได้ ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2564

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวด้วยว่า ส่วนโครงการทัวร์เที่ยวไทย ที่ปรับมาจากเที่ยวไทยวัยเก๋านั้น ยังคงแนวคิดในการกระตุ้นการเดินทางในวันธรรมดา ผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าเดินทางผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยวในสัดส่วนร้อยละ 40 ไม่เกิน 5,000 บาท จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ โดยไม่กำหนดราคาแพ็กเกจทัวร์ขั้นต่ำ แต่คงเพดานสูงสุดที่ 12,500 บาท เพื่อไม่ให้เกินมูลค่าที่รัฐจะสมทบให้ ซึ่งจำกัดบริษัททัวร์ให้บริการผู้เข้าร่วมโครงการได้ที่ 1,000 สิทธิ์ต่อ 1 บริษัทเท่านั้น มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 4 เดือน โดยย้ำว่าเราเที่ยวด้วยกัน และทัวร์เที่ยวไทย ประชาชนสามารถร่วมได้ทั้ง 2 โครงการ แต่กำหนดว่า ห้ามใช้ทั้ง 2 โครงการในเวลาเดียวกัน เพื่อลดการได้รับสิทธิประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน

ในส่วนของเป้าหมายรายได้ในภาคการท่องเที่ยวรวม ยังยืนยันอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากตลาดไทยเที่ยวไทย 8.7 แสนล้านบาท จำนวนการเดินทาง 160 ล้านคน-ครั้ง ส่วนตลาดต่างชาติ สร้างรายได้ 3.2 แสนล้านบาท จำนวน 6.5 ล้านคน โดยการพยายามนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในช่วงไตรมาส 3/2564 เพื่อเป็นแรงส่งให้บรรยากาศการท่องเที่ยวดีดตัวขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ รวมถึงชิงโอกาสทางการตลาดก่อนและสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แน่นอน – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์