แหล่งท่องเที่ยวแก่งกึ๊ด ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อม

0
166

แก่งกึ๊ด สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการล่องแก่งบนสายน้ำทางตอนเหนือของเชียงใหม่  โดยจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัย  น้ำป่าไหลหลาก

                 ที่ บริเวณสะพานข้ามน้ำแก่งกึ๊ด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นายพิเชษฐ์ กันทะรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกึ๊ดช้าง  ดร.บุญทา ชัยเลิศ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ นางกมลพรรณ ดานุ นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง  พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และผู้ประสบภัย น้ำป่าไหลหลาก ภายในลำน้ำแก่งกึ๊ด    โดยสมมุติเหตุการณ์ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีน จำนวน 5 คน ได้ใช้บริการล่องแก่งตามลำน้ำ ขณะเดียวกันได้เกิดน้ำป่าไหลหลากจนระดับน้ำมีความสูงขึ้นจนวิกฤติ และมีความเชี่ยวกราก จนกระทั่งเรือนักท่องเที่ยวได้เกิดล่มกลางลำน้ำ นักท่องเที่ยวต่างกระจัดกระจายไปตามสายน้ำคนละทิศคนละทาง เจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จึงได้วิทยุแจ้งเหตุและขอกำลังสนับสนุน จากหน่วยแพทย์ พยาบาล หน่วยกู้ภัย เจ้าหน้าที่ ตชด. ตำรวจท่องเที่ยว ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และ อปพร.  ในพื้นที่ เข้าที่เกิดเหตุช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลางลำน้ำทั้งหมด ที่มีอาการแตกต่างกัน นำขึ้นเปลและพาเข้าฝั่งเพื่อทำ CPR และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ก่อนที่จะนำตัวส่งไปรักษายังโรงพยาบาลแม่แตง

               นายพิเชษฐ์ กันทะรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกึ๊ดช้าง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการซ้อมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัย และน้ำป่าไหลหลาก โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกึ๊ดช้าง มีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้กับราษฎรในชุมชน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน  จากเครือข่ายในชุมชนที่มีศักยภาพความเข้มแข็ง ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้ เป็นส่งเสริมความรู้ ทักษะในการปฏิบัติการช่วยเหลือเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และการช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่น ให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ลดการสูญเสียจากเหตุภัยต่างๆ  โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร จากกองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายนเรศวรมหาราช เทศบาลตำบลสันมหาพน รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน และผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่ตระหนักเห็นความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยของชุมชน.