เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย เป็นการส่งเสริมคนไทยเที่ยวภายในประเทศ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้มีการส่งเสริมคนไทยเที่ยวภายในประเทศ โดยจะสนับสนุนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยายจำนวน 1.5 ล้านสิทธิใหม่ ซึ่งจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันพรุ่งนี้ (14 มิ.ย.65) จากนั้นวันที่ 16 มิ.ย.65 จะดำเนินการด้านเอกสารและนำเข้าระบบ พร้อมปรับปรุงระบบต่างๆ และเว็บไซต์ เนื่องจากต้องมีการกำหนดเงื่อนไขใหม่ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ส่วนในวันที่ 27 มิ.ย.65 จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จากนั้นวันที่ 1 ก.ค.65 เปิดจองโรงแรมที่พัก และเริ่มเข้าพักได้ วันที่ 8 ก.ค.65 พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนขอเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.65 ส่วนวันที่ 23 ต.ค.65 จะเป็นการเปิดจองโรงแรมวันสุดท้าย และวันที่ 31 ต.ค. 65 เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางและวันสิ้นสุด โครงการและวันที่ 5 พ.ย.65 สามารถเปิดให้ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ส่วนถ้ารัฐบาลตัดสินใจเพิ่มเติมให้อีก 1.5 ล้านสิทธิ์คงจะไม่มีการเปลี่ยนแผนไปจากนี้


อย่างไรก็ตาม การขยายเวลาโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 จะใช้งบประมาณคงเหลือ 4 พันล้านบาท จากโครงการเดิมโดยไม่ต้องของบประมาณใหม่ เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว ประชาชนเกิดการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการภายในประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19