เปิดยิ่งใหญ่! รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานลานนา เอ็กซ์โป 2018 “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน”

0
692

รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เปิดงาน Lanna Expo 2018 อย่างยิ่งใหญ่ ที่เชียงใหม่ ผลักดันศักยภาพการค้าการลงทุนภาคเหนือตอนบน 1

เมื่อ 17.00 น.วันที่ 22 มิถุนายน 61 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา   จ.เชียงใหม่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน Lanna Expo 2018 โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากกงสุลต่างประเทศ และกงสุลกิตติมศักดิ์ในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยงานมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 61 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 21.00 น.

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงาน Lanna Expo 2018 ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปี 2561-2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ยกระดับ เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการค้ากการลงทุน และการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยมีภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง บูณณากรส่งเสริมด้านการตลาด รวมทั้งการจัดแสดงที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด สำหรับเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและผลักดันศักยภาพด้านต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

สำหรับในปีนี้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้เพิ่มระดับความเข้มข้นในการสนับสนุนงาน Lanna Expo ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการยกระดับงานเด่น (Flagship Event) ที่เน้นบ่มเพาะงานไมซ์ท้องถิ่นในพื้นที่ ให้มีความมาตรฐาน และเป็นเวทีสร้าวมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการร่วมทำงานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Food Valley) มาเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อส่วนกลาง นอกจากนี้ยังมีโซนต่างๆมากมายภายในงาน อาทิ ด้านโครงการตามพระราชดำริ (Royal Project) , Eco Village & Eco School , ด้านหัตถกรรม SMEs –OTOP , ด้านการเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูป , ด้านการท่องเที่ยว , ด้านต่างประเทศ , ด้านสุขภาพและความงาม ,เทคโนโลยีและวิศวกรรม , วัฒนธรรม และด้านการเกษตร ซึ่งผู้ไปเยือนสามารถเข้าถึงกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หลายหลาย.