เปิดงาน เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 อย่างยิ่งใหญ่

0
670

กงสุลจีน ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี พร้อมตัวแทนสมาคม ชมรมชาวไทยเชื้อสายจีน เคลื่อนขบวนพาเหรดแห่เฉลิมฉลองตรุษจีน ไปตามถนนท่าแพ ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ ก่อนเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่

เมื่อ 9.00 น.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 61 ได้มีการจัดขบวนพาเหรดเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ในงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 โดยในขบวนมีขบวนมังกร การเชิดสิงโต โดยมีคณะตัวแทนสมาคม ชมรม องค์กรต่างๆ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่ เคลื่อนจากถนนท่าแพ เข้าสู่ถนนข่วงเมรุ แวะสักการะศาลเจ้ากวนอู และไปสิ้นสุดขบวนบริเวณหน้าเวทีการแสดง หน้าตลาดวโรรส ถนนช้างม่อย ก่อนจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และมี กงสุลจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางปิ่นนารถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานเชียงใหม่ นากยกสมาคมธุรกิจไทย-จีนเชียงใหม่ และแกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนเป็นการต้อนรับประธานในพิธี จากนั้นได้ร่วมขึ้นเวทีตีกลองจีนเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่   16 อย่างเป็นทางการ จากนั้นมีการแสดงขบวนมังกรและสิงโต บริเวณด้านล่างเวที และมีการแสดงบนเวทีของโรเรียนและชมรมต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแน่นขนัด

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในจังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนชาวไทย เชื้อสายจีนประกอบธุรกิจ และตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ตรอกเล่าโจ้ว ถนนช้างม่อย และถนนวิชยานนท์ เป็นย่านที่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรู้จักในนาม  ย่านไชน่าทาวน์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นความร่วมมือ ร่วมใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ร่วมกันจัดงาน  “เทศกาลไชน่าทาวน์ เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 16” อย่างยิ่งใหญ่ และขอให้ทุกคนได้ร่วมกันรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนจีน ให้คงอยู่สืบไป