เทศกาลโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 25 จัดยิ่งใหญ่ ใจกลางไนท์บาร์ซ่า สืบสานประเพณียี่เป็ง

0
133

ชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านไนท์บาซาร์  ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเดอะพลาซ่า เชียงใหม่ , ศูนย์การค้ากาแลไนท์บาซาร์ , ศูนย์การค้าไนท์บาซาร์ เชียงใหม่, ศูนย์การค้าพาวิลเลี่ยนไนท์บาซาร์ , โครงการตลาดอนุสาร , ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่  และโครงการบ้านโบราณ เชียงใหม่  เตรียมจัดงาน “เทศกาล โคมยี่เป็ง“ ครั้งที่ 25  ยิ่งใหญ่ใจกลางไนท์บาซาร์ ขึ้น  ระหว่างวันที่  9-12 พฤศจิกายน 62 เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลลอยกระทงยี่เป็งล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสวิถีไทย ซึ่งแถลงข่าวเมื่อ 25 ตุลาคม 62 ที่ โครงการบ้านโบราณ เชียงใหม่  โดยมี เจ้าอาวาสวัดศรีดอนไชย  นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวิลาส ปัญญาวงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน นายอัศนี  บูรณุปกรณ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางสาวภัคนันท์ วินิจชัยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่  นายอินสม  ปัญญาโสภา ตัวแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนโคมยี่เป็ง

Loading…

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) เปิดเผยว่า “การจัดงานเทศกาลโคมยี่เป็งที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านไนท์บาซาร์  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงาน “โคมยี่เป็ง” ครั้งที่ 25 ภายใต้แนวคิด “ตามประทีปโคมไฟในงานบุญตั้งธรรมหลวง”  ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้ดำรงอยู่สืบไป คาดว่าบรรยากาศงานประเพณียี่เป็ง ในย่านไนท์บาซาร์ปีนี้จะคึกคัก นักท่องเที่ยวมาจะเกิน 1 แสนคน โดยเป็นคนไทย 70% ต่างชาติ 30%”

นายวิลาส ปัญญาวงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน เทศกาลโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 25  กล่าวว่า “ปัจจุบันเทศกาลโคมยี่เป็ง  ได้รับการบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณียี่เป็ง เชียงใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่ เล็งเห็นคุณค่าและผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  โดยการจัดงาน“โคมยี่เป็ง” ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 25  แล้ว หลังจากที่หยุดไปประมาณ 2 ปี  ปีนี้เรากลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง เพื่อคงยึดปณิธานที่จะร่วมรักษาและสืบสานคุณค่าของงานประเพณีพื้นบ้านให้อยู่สืบไป   สำหรับเทศกาลโคมยี่เป็ง เป็นการประกวดริ้วขบวนโคมยี่เป็งแบบล้านนา ในวันที่ 10 พ.ย 62  ซึ่งประกอบด้วยโคมขนาดใหญ่ เรียกว่า “โคมประธาน” และริ้วขบวน ซึ่งประกอบด้วย โคมขนาดเล็ก,ตุงล้านนา,การแสดงศิลปวัฒนธรรมและนาฎศิลป์พื้นบ้าน ที่วิจิตรตระการตา เริ่มขบวนจาก ข่วงประตูท่าแพ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ผ่านถนนท่าแพ เข้าสู่ถนนช้างคลาน (ไนท์บาซาร์) บริเวณทางแยกวัดอุปคุต จนถึงสี่แยกตัดกับถนนศรีดอนไชย(สี่แยกดวงตะวัน) โดยตลอดเส้นทางขบวนแห่ นักท่องเที่ยวจะได้ชมความงดงามของศิลปะการตกแต่งโคมขนาดใหญ่/เล็ก จากหลากหลายความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงนาฎศิลป์ ซึ่งหาชมได้ยาก จนถึงปลายทางด้านหน้าศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบริเวณพิธีการหลัก และการตัดสินคัดเลือกขบวนโคมที่งดงามที่สุด ที่จะเป็นตัวแทนความภาคภูมิใจของชาวล้านนา สำหรับแนวคิดของงานเทศกาลโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 คือ “การเทศน์มหาชาติ และการจำลองบรรยากาศ งานบุญตั้งธรรมหลวง” ที่มีมาแต่โบราณกาล ซึ่งหาชมได้ยากมากในยุคสมัยปัจจุบันอีกด้วย   และนอกเหนือจากกิจกรรมประกวดขบวนโคมยี่เป็งแล้วนั้น ย่านไนท์บาซาร์ยังมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมล้านนา  ไม่ว่าจะเป็น วันที่ 9 พ.ย 62 กิจกรรมการประกวดเทพบุตร เทพธิดา โคมยี่เป็ง  ณ โครงการตลาดอนุสาร , วันที่ 10 พ.ย 62  การประกวดขบวนแห่ โคมยี่เป็งและการแสดงนาฎศิลป์ล้านนา และ วันที่  11 พ.ย 62  การเทศน์มหาชาติ และจำลองเขาวงกต พร้อมการแสดงนิทรรศการโคมยี่เป็ง , วันที่ 10-12 พ.ย 62  พบกิกาดหมั้ว และ กิจกรรมสาธิตการทำผางประทีป ให้กับนักท่องเที่ยว และให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทำผางประทีปเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ โครงการบ้านโบราณเชียงใหม่ รวมถึงกิจกรรมการสาธิตและสอนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติและการแสดงนาฎศิลป์ล้านนา ระหว่างวันที่  10 – 12  พ.ย 62  ณ ศูนย์การค้าไนท์บาซาร์ เชียงใหม่ และศูนย์การค้ากาแลไนท์บาซ่าร์  พร้อมทั้ง การเทศน์มหาชาติ และการจำลองบรรยากาศการเทศน์มหาชาติ ในอดีต บริเวณวัดศรีดอนไชย  ถนนช้างคลาน  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  เวลา 07.00 –22.00 น. และ การจัดแสดง โคมยี่เป็งประธาน  ซึ่งเป็นผลงานของผู้เข้าประกวดขบวนโคมทุกขบวน  จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวชม ณ ข่วง วัดศรีดอนไชย  ถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 62 รวมถึงจะมีการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ และงานมหรสพ จะจัดให้มีขึ้นระหว่างช่วงเทศกาล เพื่อสร้างสีสันบรรยากาศร่วมกับงานกระทงเล็ก และกระทงใหญ่ของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วย.