เตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 43 ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่เบิกบาน” 1 – 3 กุมภาพันธ์ นี้

0
379

เมื่อ 10.30 น.วันที่ 28 มกราคม 62 ที่ สวนสาธารณะหนองบวกหาด เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3  กุมภาพันธ์ 62  ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่เบิกบาน” และจัดสวนนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้แนวคิด “Chiangmai Welcome Smile เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน บูรณาการร่วมกันมีส่วนร่วมในการจัดงาน  เพื่อยกระดับงานให้ภาพรวมของงานทั้งหมดน่าสนใจ และพัฒนานำไปสู่การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละอำเภอให้ออกมาโดดเด่น บ่งบอกถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์ในพื้นที่ของตนเอง อันจะสร้างความประทับใจ  และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยภายในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 43   มี 8 กิจกรรมหลัก  คือ การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด  ภายใต้แนวคิด “Chiangmai Welcome Smile”  การจัดประกวดไม้ดอกไม้ประดับกว่า 13 ชนิด การแสดงนิทรรศการและการสวนขนาดย่อม ซุ้มถ่ายภาพ ณ บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะหนองบวกหาด  จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  การประกวดขบวนรถบุปผชาติ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จากเชิงสะพานนวรัฐ ถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด  การประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม่ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 62 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด  การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป จากทุกอำเภอ  การแสดงดนตรีในสวน ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด 15.00 – 18.00 น.   การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมล้านนาของเยาวชนจากสถาบันการศึกษา ณ ข่วงประตูท่าแพ ระหว่างเวลา 18.00 – 22.00น.   และการประดับตกแต่งเส้นทาง การทำถนนดอกไม้ และการจัดสวน รอบคูเมืองเชียงใหม่ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ เส้นทางที่ขบวนรถบุปผชาติผ่าน และถนนสายสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่.