เคาะวัน จองสิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 และทัวร์เที่ยวไทย


นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า หลังสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนสูงขึ้นรายวัน ทำให้เลื่อนเปิด 2 โครงการรัฐกระตุ้นท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้ง “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” และทัวร์เที่ยวไทย ล่าช้ากว่ากำหนดเดิม ที่กำหนดไว้ ต้นเดือน พ.ค.นี้ ล่าสุด ได้ข้อสรุปแล้วว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 จะเริ่มเปิดให้ปนะชาชนจองสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2564 หลังเพิ่มจำนวนสิทธิให้ส่วนลดห้องพักอีก 2 ล้านสิทธิซึ่งรัฐบาลช่วยจ่ายเงิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน

ส่วนโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” จำนวน 1 ล้านสิทธิ ที่รัฐบาลจะช่วยจ่ายเงิน 40% สนับสนุนให้ออกเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาผ่านบริษัทนำเที่ยว สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ของแพ็คเกจราคาทัวร์ไม่เกิน 12,500 บาท จะเปิดให้จองสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2564 โดยเหตุผลที่เปิดจองโครงการนี้ช้ากว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เนื่องจากเรื่องระบบที่ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพและความคุ้มค่าของแพ็คเกจทัวร์ รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการด้วย

โดยทั้ง 2 โครงการจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ส.ค. 2564 ตามกำหนดเดิม เชื่อว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 คลี่คลาย นักท่องเที่ยวไทยจะเริ่มทยอยกลับมาเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค.เป็นต้นไป.- (สำนักข่าวไทย)