ศิลปินโอทอปนับร้อยชีวิตทั่วประเทศ เตรียมร่วมงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP” ครั้งที่ 2

0
317

ศิลปินโอทอปทั่วไทย กว่า 100 ชีวิต เตรียมเข้าร่วมงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP” ครั้งที่ 2 ที่เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลงานวิจิตร ออกสู่สายตาสาธารณชน

เมื่อ 17.00 น.วันที่ 19 กันยายน 61 ที่ เชียงใหม่ศิลาดล อ.ดอยสะเก็ด นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด นางสาวทัศนีย์ ยะจา ประธานเครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย และเจ้าของเชียงใหม่ศิลาดล นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์ รองประธานเครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย และ นายเชวง โล่ห์เจริญสุข ประชาสัมพันธ์เครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP”  ครั้งที่ 2 โดยมี นายธวัช  ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นางสุรีย์พร รุ่งเรือง พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด และสื่อมวลชน เข้าร่วมแถลงข่าว

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการศิลปิน OTOP โดยดำเนินการคัดเลือกศิลปินOTOP จากทั่วประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานศิลปิน OTOP โดยคัดเลือกผลงานศิลปิน OTOP ตั้งแต่ปี 2559 – 2560  รวมทั้งสิ้น 156 คน จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแสดง ศิลปหัตถกรรม ประติมากรรม ซึ่งลงทะเบียน OTOP ใน ปี 2557-2558 หรือปี พ.ศ. 2559-2560 จากทั่วประเทศ  โดยมีการจัดงานครั้งแรกเมื่อปี 2559 ที่ เชียงใหม่ศิลาดล มาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง

โดยในปี 2561 เครือข่ายศิลปิน OTOP แห่งประเทศไทย ได้ระดมทุนจากกลุ่มเครือข่ายฯ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 21 – 23  กันยายน  2561 ที่ เชียงใหม่ศิลาดล  บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเป้า อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะยกทัพ “เครือข่ายศิลปิน OTOP” จำนวน มากกว่า 100 ชีวิต จากทั่วประเทศ ร่วมจัดแสดงผลงานเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญา และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ จะได้มีแนวคิดในการสานต่อมรดกอันล้ำค่านี้สืบไป โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุน จากกรมการพัฒนาชุมชน และ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาและช่วยส่งเสริมสนับสนุน ขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นต้นแบบความเข้มแข็งยัง เครือข่าย กลุ่ม องค์กร อื่นๆต่อไป  การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของศิลปิน OTOP อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิลปิน OTOP

โดยกิจกรรมที่จัดภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของศิลปิน OTOP จากทั่วประเทศ  การจำหน่ายสินค้าของศิลปิน OTOP  จากทั่วประเทศในราคาพิเศษ  การเปิดแกลลอรี่แสดงผลงานของศิลปิน OTOP   แสดงผลงานบนบ้านไม้เรือนไทย แสดงหัตถศิลป์ด้าน งานเครื่องปั้นดินเผา งานผ้า งานเบญจรงค์ งานเครื่องประดับ งานจักสาน งานทองเหลือง งานเครื่องถม งานไม้ งานเครื่องหนัง พร้อมพบกับไฮไลท์ผลิตภัณฑ์เด่น โดยเชียงใหม่ศิลาดล ฯ จะนำผลงานคอลเลคชั่นพิเศษ ชุดของตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดลด้วยเทคนิคพิเศษแห่งแรกในประเทศไทย มูลค่าหลักล้านบาทมาร่วมแสดงในวันงานดังกล่าว.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมงาน “หัตถ์ศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2 “ได้ที่ 089-991-2901 หรือ www.facebook.com/เครือข่ายศิลปินโอทอป หรือ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 0-5311 2647-8.