วันเที่ยวเทศกาลตรุษจีน บริการสายการบินไม่คึกคัก

0
79

วันเที่ยวเทศกาลตรุษจีนประชาชนใช้บริการสายการบินไม่คึกคักมากนัก ขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองยังคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยโรคโควิด-19 ต่อเนื่อง

การเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีนบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองวันนี้ ยังคงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการสายการบินต่าง ๆ เดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาต่อเนื่อง เพราะเป็นช่วงหยุดยาว แต่ไม่คึกคักเหมือนกับช่วงตรุษจีนในหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากยังอยู่ช่วงการคุมเข้มของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต – 19 ที่เดินทางได้เพียงการบินภายในประเทศเท่านั้น

ส่งผลให้สายการบินส่วนใหญ่ปรับลดเที่ยวบินลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จากการสังเกตุผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ท่าอากาศยานและใช้บริการสายการบินต่าง ๆ ให้ความร่วมมืออย่างดีในการสแกน QR Code ไทยชนะเข้า-ออก ตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะเดียวกันท่าอากาศยานได้เพิ่มมาตรการคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ประตูทางเข้าท่าอากาศยานต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่ได้ติดตั้งไว้ทุกทางเข้า-ออกอาคารผู้โดยสาร การเว้นระยะห่างทั้งระบบ จัดวางเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตามจุดต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคโควิด-19 – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์