รู้จักไหม!? “กูดูใหญ่” เกิดใหม่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับเทศกาลยี่เป็ง

0
463

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวสมาชิกใหม่ “กูดูใหญ่” พร้อมอวดโฉมความน่ารัก ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทงยี่เป็ง 2560

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับสมาชิกใหม่ “กูดูใหญ่” ไม่ทราบเพศ เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ปัจจุบันอาศัยอยู่ในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี โดยได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ตามธรรมชาติ อาศัยรวมกับฝูงกูดูใหญ่ที่อยู่ภายในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี ซึ่งเป็นส่วนแสดงสัตว์ผู้ถูกล่าในธรรมชาติ แถบทวีปแอฟริกา โดยนับเป็นสมาชิกกูดูใหญ่ ตัวที่ 6 ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และได้รับการตั้งชื่อว่า “น้องยี่เป็ง” เพื่อต้อนรับเทศกาลลอยกระทงยี่เป็ง ประเพณีสำคัญที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคเหนือที่ใกล้จะถึงนี้

“กูดูใหญ่” หรือ “Greater dudu” มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Tragelaphus strepsiceros เป็นสัตว์แอนทีโลปที่มีความสูงที่สุดแห่งแอฟริกา มีเขาเฉพาะตัวผู้ ซึ่งบิดเป็นเกลียวขึ้นไปอย่างสวยงาม ลักษณะคล้ายดอกสว่าน ใช้เวลาในการบิดเต็มที่ 5 ปี กูดูใหญ่ตัวเมียชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง และจะปลีกตัวออกจากฝูงในช่วงเวลาตกลูก ส่วนตัวผู้บางครั้งอยู่ร่วมกันเป็นฝูงเล็กแต่ส่วนมากชอบอยู่อย่างสันโดษ  สามารถพบในแถบแอฟริกาตะวันออกถึงแอฟริกาใต้  อาศัยอยู่ตามป่าไม้สูง  ไม้เตี้ย และป่าโปร่ง  กินหญ้าและใบไม้เป็นอาหาร มีอายุเฉลี่ยถึง 23 ปี

ผู้ที่สนใจชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ “น้องยี่เป็ง” สามารถเข้าชมได้ทุกวันในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี ในกิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์ รอบบ่าย เวลา 15.00-16.30 น. และรอบกลางคืนเวลา 18.30- 22.00 น.