ภาคท่องเที่ยวโรงแรม วอน เร่งฉีดวัคซีน


นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่นายกรัฐมนตรี เชิญ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคท่องเที่ยว หารือ  ในวันที่ 28 เม.ย.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล ทางสมาคมโรงแรมไทย ได้ฝากข้อเสนอไปกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  4 ข้อ ด้วยกัน คือ การเร่งฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในโรงแรมในฮอลพิเทล และโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัว ASQ ,ALQ โดยด่วน เพราะถือเป็นบุคคลากรด่านหน้าในการรับความเสี่ยงเช่นกัน และรับนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบัน บุคคลากรโรงแรม มีเหลืออยู่ 400,000 คน ต้องฉีด 800,000 โดส  และขอให้คงโมเดลการเปิดประเทศ นำร่องที่ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยให้ฉีดวัคซีนประชากร70% ให้ทันเปิดภูเก็ต 1 ก.ค.นี้

เนื่องจากตอนนี้โรงแรมต่างๆ ทำการตลาดไปแล้ว ซึ่งเชื่อว่าโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำนักท่องเที่ยวเข้ามา โดยเป็นกลุ่มที่ฉีดวัคซีนแล้ว โดยให้ภูเก็ตเริ่มก่อน แล้วค่อยขยับไปในพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งผลักดันเรื่องการจัดสรรวัคซีนให้บุคคลากรโรงแรม และบุคคลากรในกทม.ด้วย เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นกัน ซึ่งหากคนท่องเที่ยวและคนโรงแรมได้ฉีดจะช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้อย่างดี เพราะจะสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว ให้ประเทศ ทำให้การท่องเที่ยวเกิด.- (สำนักข่าวไทย)