พิธีสถาปนา คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ วาระปี 2560-2561

0
342

เมื่อ 18.00 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 60 ที่ ภัตตาคารตูลู่ ถนนวัวลาย จ.เชียงใหม่ พลเอก เจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.จว.เชียงใหม่ อดีต ผบ.มทบ.33 เป็นประธานเปิดงานสถาปนาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  วาระปี 2560-2561 โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก นาย เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ร่วมกล่าวแสดงความยินดี และนายนพดล จริภักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.เชียงใหม่ กล่าววัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารงาน โดยมีผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว บริษัทท่องเที่ยว, ผู้บริหารสถานที่ท่องเที่ยว, ซิปไลน์,ฯลฯ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่สนับสนุนการท่องเที่ยววิถีไทย และเน้นในเรื่องความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน เพราะในพื้นที่มีความงดงามตามอารยธรรมล้านนาที่สืบทอดมานานกว่า 720 ปี ดังนั้นถ้าเราสามารถผสานด้านอารยธรรมกับการท่องเที่ยวแล้ว เชื่อมั่นว่าจังหวัดเชียงใหม่ จะก้าวสู่จังหหวัดที่มีรายได้การท่องเที่ยวในอันดับต้นๆของประเทศได้

นายนพดล จริภักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ กล่าวในวาระการดำรงตำแหน่งว่า  จะทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวไทย สร้างการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนกับภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ในกลไกด้านต่างๆ และพัฒนาการท่องเที่ยว ทำงานประสานทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ-ต่างประเทศ สู่การแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมั่นคง อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนเครือข่ายด้านการตลาด ระหว่างองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ส่งผลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น Hub ของภูมิภาค นอกจากนี้นโยบายภายใต้การบริหารงานของตน คือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน การพัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งมัคคุเทศก์ หรือเอเจนซี่ ให้เผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง รวมทั้งการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน การสร้างความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ เป็นต้น.