ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยความคืบหน้า 3 แพคเกจท่องเที่ยว

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยความคืบหน้า 3 แพคเกจท่องเที่ยว เล็งออกแคมเปญกระตุ้นเที่ยวเร็วขึ้น

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าแพคเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้ง 3 แพคเกจ ได้แก่ กำลังใจ เที่ยวปันสุข และเราไปเที่ยวกัน ในระยะเวลา 4 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 ว่า ขณะนี้ได้หารือร่วมกับตัวแทนภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในส่วนของทัวร์นำเที่ยว เนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การจัดทำรายละเอียดการปฏิบัติตามขั้นตอนในการดำเนินตามแพคเกจต่างๆ

ทั้งนี้ขั้นตอนที่ต้องคำนึงถึงด้วยคือกระบวนการในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วง 1-2 เดือนแรก หรือภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ ซึ่งไม่ปล่อยให้รอเที่ยวในช่วงท้ายๆ ของระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายใน 4 เดือน มิเช่นนั้นจะส่งผลให้ประชาชนจะรอเที่ยวช่วงเดือนตุลาคมกันหมด จึงต้องเร่งหาโปรโมชั่น หรือออกแคมเปญสร้างแรงจูงใจในเริ่มเดินทางเร็วขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญกับรูปแบบการออกเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่ (นิวนอร์มอล)

นายยุทธศักดิ์ กล่าวด้วยว่า รูปแบบแพลตฟอร์มในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ หรือโอนเงินส่วนต่างคืนให้กับประชาชนจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องรอการสรุปผลหลังจากหารือร่วมกับธนาคารกรุงไทยอีกครั้ง เนื่องจากเป็นผู้จัดทำแพลตฟอร์มให้กับทั้ง 3 แพคเกจ โดยได้รับคำสั่งมาว่าขอให้ขั้นตอนง่าย ไม่เป็นภาระกับผู้ที่ต้องการเที่ยวและนำข้อจำกัด หรือปัญหาในอดีตมาปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุดเป็นเรื่องสำคัญ – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์