นายกฯ มั่นใจภูเก็ตพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจด่านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามโมเดล Phuket Sandbox โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพร้อมมาตรการในการตรวจคัดกรองคนที่เดินทางเข้ามาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19ภายหลังการรับฟังบรรยายสรุป นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือทำหน้าที่คัดกรองนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าออกเมืองภูเก็ต ซึ่งมีทั้งด่านตรวจเก่าและใหม่ ที่ต้องเน้นเอกสารความถูกต้อง แม่นยำ ให้มีการบริหารที่ถูกต้อง และการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบและเข้าใจในส่วนของระบบต่างๆ พร้อมขอให้เน้นเรื่องความสะอาด การจัดการขยะ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และเต็มกำลังความสามารถ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

นายกฯ กล่าวว่า โครงการ Phuket Sandbox เป็นพื้นที่นำร่องในการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของประเทศ โดยด่านท่าฉัตรไชยมีความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้การท่องเที่ยวของไทยกลับมาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกคน และขอให้ทุกคนปลอดภัย ถ้าอยากได้การท่องเที่ยวกลับมา ทุกคนต้องช่วยกัน ระหว่างการตรวจเยี่ยม คณะ อสม. ยังได้ร้องเพลง อสม. ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมตะโกน “นายกฯ สู้ สู้” ซึ่งนายกรัฐมนตรีฝากขอบคุณครอบครัว อสม. ทุกคน ที่ได้ให้ อสม. ออกมาทำหน้าที่และอวยพรให้ทุกคนปลอดภัยด้วย. – (สำนักข่าวไทย)