“นพดล จริภักดิ์” นั่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ต่ออีกสมัย

0
536

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 17 มิถุนายน 62   ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ตามคำสั่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่องการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  จึงได้มีการประชุมวาระการสรรหา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ โดยมี นายประยูร แก้วเดียว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาคเหนือตอนบน เขต 1 เป็นประธานในการสรรหา โดยมีสมาชิกสามัญในพื้นที่ซึงมีสิทธิ์ลงคะแนนในการสรรหา ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ,สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่, สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง, สมาคมไทยล้านนาสปา 

Loading…

โดยมีผู้ลงสมัครในสรรหาได้แก่ หมายเลข 1 นายพัลลภ แซ่จิว กรรมการผู้จัดการบริษัท จาก บริษัท สยาม ไอ.ที. ทัวร์ จำกัด  และหมายเลข 2 นายนพดล จริภักดิ์ ผู้บริหาร อิมแพรสซีฟแบงคอกทัวร์ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ผลการลงคะแนนปรากฏว่า นายนพดล ได้รับความไว้วางใจการลงคะแนนจากที่ประชุมสรรหา  จึงทำให้นพดลได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องอีกหนึ่งสมัย.