ท่องเที่ยว เตรียมออกแพคเกจมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ก.ท่องเที่ยว เตรียมออกแพคเกจมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ วงเงินรวม 10,000 ลัานบาท

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมทำแพคเกจมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ 2 แพคเกจ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้คนออกเดินทางท่องเที่ยว

สำหรับแพคเกจฯดังกล่าว ประกอบด้วย แพคเกจเที่ยวปันสุข เป้าหมาย 4 ล้านคนแบ่งเป็นภูมิภาคๆ ละ 1 ล้านคน โดยรัฐจะสนับสนุนบัตรกำนัล (วอเชอร์) คนละ 2,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รัานอาหาร เป็นต้น และแพคเกจกำลังใจ มีกลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1.2 ล้านคน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดประชุมสัมมนาข้ามจังหวัด ซึ่งมาตรการทั้งหมดจะตัองเสนอกระทรวงการคลัง หลังจากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้พิจารณา ก่อนเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการทั้ง 2 แพคเกจจะขอใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก. 4 แสนล้านบาท โดยคาดว่าทั้ง 2 โครงการจะใช้งบประมาณราว 1 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวไทยในช่วง 6 เดือนที่เหลือได้ไม่น้อยกว่ากว่า 80 ล้านคน-ครั้ง ส่วนการกำหนดวันหยุดชดเชยสงกรานต์ เบื้องต้นกำหนดเป็นเดือนกรกฎาคม 2563 โดยจะเสนอให้หยุดเพิ่มสัปดาห์ละ 1 วัน แต่จะไม่หยุดต่อเนื่องทั้ง 3 วัน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางได้ตลอดทั้งเดือน แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการหารือร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมอีกครั้ง พร้อมย้ำว่ามาตรการทั้งหมดจะเสนอเข้า ครม.พิจการณาพร้อมกันในคราวเดียว – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์