ททท.เปิดตัวเพลงใหม่ “เที่ยวไทย 5 ภาค Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ขับร้องและแต่งเพลงโดยแอ๊ด คาราบาวนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่าจากกระแส “เมดอินไทยแลนด์” สู่กระแส เที่ยวในเมืองไทย กับเพลงใหม่ที่ชื่อว่า “เที่ยวไทย 5 ภาค Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ขับร้องและแต่งเพลงโดย น้าแอ๊ด ยืนยง โอภากุล จะเป็นอีกหนึ่ง Soft power มาปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้ครึกครื้น


สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าประทับใจและแตกต่าง ผ่านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ความมีเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต รวมถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ มาร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยด้วยการท่องเที่ยวกัน