ททท.กระบี่ นำสื่อมวลชนเที่ยวบ้านไร่ตะวันหวาน ชมสวน ชิมกาแฟ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

0
28

นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดกระบี่และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวสีเขียว Krabi Go Green ท่องเที่ยวสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ BCG Model การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ นำคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมบ้านไร่ตะวันหวาน ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางสาวัน ตัน เจ้าของบ้านไร่ตะวันหวาน ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมสวนและชิมกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าพันธุ์พื้นเมือง ที่มีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปัจจุบันกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจประจำถิ่น ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีการแปรรูปเป็นสินค้าชุมชนเป็นของฝาก สร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร


นางสาวัน ตัน เจ้าของบ้านไร่ตะวันหวาน กล่าวว่า บ้านไร่ตะวันหวานมีพื้นที่มากกว่า 600 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกระบี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเล จึงอยากให้ นึกถึงอำเภอลำทับที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ทั้งปี