ถนนคนเดินวันอาทิตย์ เชียงใหม่ พร้อมเปิดแล้ว เริ่ม 7 มิถุนายน นี้

0
144

เมื่อเร็วๆนี้ หลังจากที่ นายณัฐฐชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตัวแทนถนนคนเดิน ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงาน การเปิดถนนคนเดินราชดำเนิน วันอาทิตย์ จังหวัดเชียงใหม่  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดการเปิดถนนคนเดินวันอาทิตย์ในวันที่ 7 มิถุนายน 63 นี้ ตั้งแต่เวลา16.00 น. – 21.00 น.

นายเอกชัย ท้าวคำมา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ได้ชี้แจงถึงมาตรการเตรียมความพร้อมกับมาตรการเสริมของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการถนนคนเดิน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  โดยให้มีการควบคุมทางเข้าออกของถนนคนเดิน ตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย โดยกำหนดจุดเข้า ออก 4 จุด โดยเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าจุดคัดกรอง เวลา 16.00 น.  จุดที่ 1 ด้านข้างโรงแรมอิมโฮเทล (ประตูท่าแพ)  จุดที่ 2 หน้าวัดพระสิงห์ จุดที่ 3 สี่แยกยุพราช  และจุดที่ 4 สี่แยกพุทธิโสภณ

สำหรับทางด้านการจัดเตรียมสถานที่จำหน่ายอาหารและสินค้า  ได้กำหนดมาตรการระยะห่างของผู้ค้า หรือร้านค้าต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร และให้ทำฉากกั้นระหว่างผู้ค้า  โดยเฉพาะร้านค้าที่จำหน่ายอาหาร ให้มีการทำฉากกั้นด้านหน้าร้าน ระหว่างผู้ซื้อและผู้ค้าด้วย  จัดให้มีการวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้ค้า โดยกำหนดอุณหภูมิร่างการไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และจัดทำทะเบียนผู้ค้าถนนคนเดิน รวมทั้งลงบันทึกวันเวลาในการค้าขาย เพื่อที่จะสามารถติดตามผู้มีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้อได้ทันท่วงที  การรับเงินระหว่างผู้ซื้อ และผู้ค้าให้มีตะกร้าหรับวางเงิน เพื่อลดการสัมผัสกันโดยตรง หรือส่งเสริมการชำระเงินแบบออนไลน์ ติดป้ายแสดงราคาสินค้า เพื่อลดการสนทนาสอบถาม  และผู้ค้าทุกรายต้องมีเจลแอลกอฮอล์ตั้งหน้าร้านไว้บริการลูกค้า  โดยทั้งนี้หากผู้ค้าฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวข้างต้น จะมีคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ตักเตือน แต่หากยังมีการฝ่าฝืน จะไม่อนุญาตให้ผู้ค้ารายนั้นจำหน่ายสินค้าได้ต่อไป และหากพบว่าโซนใดมีผู้ฝ่าฝืนเกิน 20 % ของจำนวนผู้ค้าในโซน จะยกเลิกการจำหน่ายสินค้าในโซนนั้นทั้งหมด  สำหรับกิจกรรมถนนคนเดินช่วงผ่อนปรนนี้ จะไม่อนุญาตให้มี เวทีการแสดง กิจกรรมเปิดหมวก ร้านนวด

นายณัฐฐชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน หลังจาก พรก.ฉุกเฉินฯ ผ่อนปรนมาตรการโควิด ระยะที่ 2 ปรากฏว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งทางขนส่งอาเขตเชียงใหม่ และทางรถไฟเชียงใหม่ มีจำนวนไม่มาก เมื่อเทียบกับจำนวนที่ดาดการณ์ไว้ จึงอยากให้ผู้ค้าถนนคนเดิน มีมาตรการสำหรับตัวเอง ในการรองรับวิกฤตการณ์ดังกล่าวในอนาคตด้วย ส่วนทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ก็พร้อมช่วยเหลือผู้ค้าที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจในการค้าขาย และจะอำนวยการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ค้าถนนคนเดิน แต่ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ประมาท พร้อมทำตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนดมา โดยชี้แจงกับผู้ค้าได้ทราบและปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด.