การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ UNDP Thailand พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ UNDP Thailand พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยยึดแนวทางของ SCGs

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยภายหลังร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมกับมิสเตอร์เรนัล เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) เพื่อเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ โดยการนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การบูรณาการ SDGs ในกระบวนการทำงานของ ททท. การส่งเสริมให้ SDGs เป็นหลักการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน การแบ่งปันประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในส่วนของการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายหลังวิกฤตโควิด-19 สามารถรักษาธรรมชาติที่กำลังฟื้นตัวให้คงอยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างวิถีใหม่ในการจัดการท่องเที่ยวแบบ New Normal

นายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ททท. ยังศึกษาผลกระทบจากโควิด-19 ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หากมีการระบาดระลอก 2 คาดว่าภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2563 ผลการศึกษาจะแล้วเสร็จขณะเดียวกันกระทรวงการคลังยังสั่งการให้ ททท. พิจารณาทางเลือกที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการเยียวยาด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ภายใต้การรักษาระยะห่างและการจำกัดจำนวนคน สอดคล้องมาตรการปลดล็อกระยะ 4 ส่วนงบประมาณจะมีเท่าไหร่นั้นยังไม่สามารถทราบwfh ซึ่งจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้า หากได้ข้อสรุปจากกระทรวงการคลังแล้ว จะต้องนำเรื่องไปที่คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาก่อน จากนั้นจึงจะเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นลำดับต่อไป – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์