กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดแถลงการจัดงาน Lanna Expo 2018

0
265

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงาน“Lanna Expo 2018” ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน ตั้งแต่ 22 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 นี้ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

เมื่อ 13.00 น.วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 5 @วันนิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เชียงใหม่  นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้แทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้แทนจังหวัดลำปาง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดแถลงข่าวการจัดงาน โดยมี นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ /หน่วยงาน ร่วมการแถลงข่าว ซึ่งได้กำหนดการจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00น. และวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดการจัดงาน “มหกรรมของดี OTOP & SMEs LANNA  EXPO 2018 ” กิจกรรมหลักที่ 1.6 กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และSMEs ภายใต้โครงการส่งเสริม การตลาด การจัดแสดงสินค้าที่มี ศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายในงาน “Lanna Expo 2018”ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 รวม 10 วัน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ที่หน่วยงานภาคีเข้าร่วมไปส่งเสริม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คูหาหรือบูท (รวมพื้นที่โซน Pavillion) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

สำหรับวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และ SMEs เชื่อมโยงและเพิ่มมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการเป้าหมายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า OTOP และ SMEs รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่น สินค้าพรีเมี่ยมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพไปสู่กลุ่มผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้า OTOP และ SMEs กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ 1 การจัดแสดงหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 4 หมู่บ้าน (พื้นที่โซน Pavillion) การจัดแสดงศิลปิน OTOP ผลิตภัณฑ์เด่นที่ได้การคัดเลือกระดับประเทศ (พื้นที่โซน Pavillion) การจัดแสดง OTOP Trader (พื้นที่โซน Pavillion) การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรี  การส่งเสริมการขาย “นาทีทอง” การจับรางวัลชิงโชคทุกวันและอาหารชวนชิมภายในงาน.