กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว GMS ร่วมกิจกรรม FAM TRIP ” แอ่วเมืองเหนือเย็นใจ๋ ” หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอนุภาคแม่น้ำโขง

0
364

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเมืองหลักของภาคเหนือ ที่มีความพร้อม ทางด้านโครงการพื้นฐานที่สนับสุนนการท่องเที่ยว ทั้งทางด้านเส้นทางคมนาคม ทางบก ทางอากาศ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าฯ มีสายการบินให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศมากกว่า 15 เส้นทาง ซึ่งทำให้สามารถขยายตลาดต่างประเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว เจาะกลุ่ม First Visitor ในตลาดศักยภาพ และรักษาฐานตลาด Repeater เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ และกลุ่มความสนใจพิเศษ เช่น กอล์ฟ แต่งงาน และฮันนีมูน กลุ่มสุขภาพและความงาม กลุ่มสนใจกีฬา กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และผจญภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และตลาดในประเทศ ส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือหลัก เช่น Marketing Online, Application ต่างๆ สร้างกระแสการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค และในภูมิภาคเดียวกัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Tourism) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)

การจัดกิจกรรม FAM TRIP ครั้งนี้เป็นการจัดทัศนะศึกษาให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากกลุ่มอนุภาคแม่น้ำโขง โดยทัศนะศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นเวลา 6 วัน วันแรกผู้ร่วมกิจกรรม พบปะทักทายและพักค้างคืน ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันถัดมาแวะนมัสการพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา หลังจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมชมงานแสดงสินค้า LANNA EXPO 2017 และการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ชื้อ (Buyer) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Seller) ก่อนที่จะเดินทางไป ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ตามลำดับ

วันที่ 3 – วันที่ 4  FAM TRIP @ Mae Hong Son ผู้ร่วมกิจกรรมเดินทางไปยัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แวะชมสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตหมูบ้านกะเหรี่ยงห้วยปู่แกง นมัสการวัดพระธาตุดอยกองมู เยี่ยมชมบ้านรักษ์ไทย และสะพานซูตองเป้ เที่ยวถนนคนเดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพักค้างคืน ณ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 5 FAM TRIP @ Lampang – Lamphun ผู้ร่วมกิจกรรมเดินทางไปยังจังหวัดลำปาง แวะสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตที่ผูกพันระหว่างช้างกับคนเลี้ยงช้างอย่างใกล้ชิด ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จัหวัดลำปาง ต่อด้วยนมัสการพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา ชมอินทราเอาท์เลท ศูนย์จำหน่ายเซรามิก แล้วเดินทางไปยังจังหวัดลำพูน แวะนมัสการพระธาตุหริภุญไชย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย แล้วเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ เที่ยวถนนคนเดินวัวลาย

FAM TRIP @ Chiang Mai ผู้ร่วมกิจกรรมเดินทางไปเที่ยวปางช้างแม่แตง ชมการแสดงช้าง ต่อด้วย Mountain Float เรือนแพภูเขาลอยน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเชียงใหม่ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้น แวะชมความงดงามแห่งพลังศรัทธา ณ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ต่อด้วยแวะสัมผัสความงดงามของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ ปิดท้ายทริปนี้ กับการยลโฉมชิดใกล้ในถิ่นลายพาดกลอน ณ คุ้มเสือ แม่ริม เชียงใหม่

วันที่ 6 FAM TRIP (Spa & Hotel) ผู้ร่วมกิจกรรมเดินทางสำรวจธุรกิจโรงแรมและสปา ในจังหวัดเชียงใหม่ เฮลท์ล้านนา, สปา ฟ้าล้านนา สปา, รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท, โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ และศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา และเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ เที่ยวถนนคนเดินวันอาทิตย์ ตามลำดับ

FAM TRIP แอ่วเมืองเหนือเย็นใจ๋ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของกลุ้มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำแม่น้ำโขง ตลาดล่างกลุ่มประเทศแถบอาเซียนได้เป็นอย่างดี ในอันที่จะสร้างภาพลักษณ์ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวอย่างมากขึ้นอีกด้วย