ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 107 สะสม 934 มีแพทย์ป่วยเพิ่ม 2 ราย

0
30

สำนักข่าวไทย : 25 มี.ค. 63 – กระทรวงสาธาณสุขแถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 วันนี้ 25 มี.ค. 63 พบผู้ป่วยเพิ่ม 107 ราย ยอดสะสมพุ่ง 934 รายมีแพทย์ติดเชื้อ 2 ราย

Loading…

• พบผู้ป่วยรายใหม่ 107 ราย (ลำดับที่ 828-934) รวมผู้ป่วยสะสม 934 ราย

สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า 27 ราย

1.1 สนามมวย 4 ราย เป็นพนักงานขับรถ บขส, รับจ้าง จาก กทม. และสมุทราสาคร

1.2 สถานบันเทิง 5 ราย เป็นคนท่องเที่ยวในสถานบันเทิง นักร้อง นักดนตรี ประชาสัมพันธ์ และเจ้าของร้าน

1.3 สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า 14 ราย เป็นอาชีพรับจ้าง ค้าขาย พนักงานบริษัทนักศึกษา คนขับรถแท็กซี่ ผู้ต้องขัง และตำรวจ จากจังหวัดเพชรบุรีฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ภูเก็ต กทม.

1.4 ร่วมพิธีทางศาสนา 4 ราย ที่จังหวัดสงขลา ยะลา

กลุ่มที่ 2 รายใหม่ 13 ราย

2.1 เดินทางจาก ตปท. 6 ราย เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ ได้แก่ อังกฤษ ฟินแลนด์ เยอรมัน อเมริกัน 

2.2 ทำงานในพื้นที่แออัด 5 ราย ได้แก่ พนักงานบริษัท ร้านนวด แคชเชียร์ เจ้าหน้าที่สนามบิน

2.3 แพทย์ 2 ราย เป็นแพทย์พี่เลี้ยง ใช้ทุน ปีที่ 2 ทำงานที่ รพ.แล้วมีอาการเล็กน้อย ยังทำงานอยู่ เข้าผ่าตัด และไปทานข้าวกับเจ้าหน้าที่ทำให้มีกลุ่มคนที่สัมผัสกับแพทย์  25 คน ต้องพักงาน ดูแลตัวเองเป็นบุคลากรในห้องผ่าตัด 15 คน และแพทย์อีก 10 คน

กลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างรอสอบสวนโรค 67 ราย

• ผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 13 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 70 ราย

• รักษา รพ. 860 ราย

•  อาการหนัก4 ราย ทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจและเฝ้าระวังใกล้ชิด

• เสียชีวิตสะสม 4 ราย

• ประชาชนที่ทำงานในกทม.และปริมณฑล มีการเดินทางกลับภูมิลำเนามีโอกาสนำโรคไปแพร่กระจายให้คนใกล้ชิด สธ. ได้สั่งการให้แพทย์ สธ. จังหวัดให้เจ้าหน้าที่ สธ. และอาสาสมัครสำรวจผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว และอยู่บ้าน 14 วัน อย่างเคร่งครัด

• ประชาสัมพันธ์มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

– เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร

– สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำหรับผู้ที่ไม่ป่วย

– กลุ่มคนที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์ พบปะกัน ต้องงดการรวมกลุ่มสังสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ

– หากพบผู้ป่วยให้แจ้ง จนท.สธ. โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก โรคประจำตัว 3 กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ได้รับความเสี่ยงสูง อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตควรงดออกจากบ้านเพื่อลดโอกาสการรับเชื้อ

– คนที่ออกไปทำงาน มีโอกาสรับเชื้อจากที่ทำงาน กลับมาให้เว้นระยะห่างภายในครอบครัวด้วย

• ขอความร่วมมือประชาชน หากป่วย มีไข้ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที 

• เน้นย้ำ อย่าปกปิดข้อมูล ประวัติเสี่ยง จะส่งผลต่อการวินิจฉัย และการรักษาโรค เกิดความเสี่ยงต่อบุคลากร

• ขอให้ทุกคนคำนึงถึงบุคลากรทางการแพทย์ หากขาดรักษาพยาบาลผู้ป่วย จะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอย่างมาก

วิเคราะห์สถานการณ์ โดย นพ.อัษฏางค์ รวยอาจิน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค