แห่ข้ามแดนเนืองแน่น หลังผู้ว่าฯ เชียงราย ประกาศปิดด่านแม่สาย

อุตรดิตถ์, เชียงราย – จุดผ่านแดนด่านถาวรภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ผู้คนเนืองแน่น หลังผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งปิด 3 ด่านประเพณีไทย-ลาวเช่นเดียวกับบริเวณด่านพรมแดนแม่สาย จ.เชียงรายชาวเมียนมาแห่ข้ามพรมแดนเข้ามาฝั่งไทย เพื่อซื้อสินค้าไปกักตุนขณะที่คนไทยที่ไปทำงานในฝั่งพม่าก็ข้ามกลับไทยตั้งแต่เมื่อคืนนับหมื่นคนหลังผู้ว่าฯ เชียงราย ประกาศปิดด่านตั้งแต่วันจันทร์

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งปิด 3 ด่านประเพณีไทย-ลาวประกอบด้วยจุดค้าขายประเพณีช่องมหาราช, จุดผ่อนปรนการค้าช่องห้วยต่างอ.บ้านโคก และจุดค้าขายประเพณีช่องห้วยพร้าว อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ห้ามเดินทางเข้า-ออกทั้งบุคคล ยานพาหนะ สิ่งของ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ยกเว้นจุดผ่านแดนด่านถาวรภูดู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคกเพียงด่านเดียว แต่ก็วางมาตรการเข้มสำหรับผู้ที่ผ่านเข้า-ออกส่งผลให้บรรยากาศบริเวณด่านเนืองแน่นไปด้วยผู้คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าจาก สปป ลาวที่เข้ามาซื้อของตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาวภูดู่ นำกลับไปขายขณะที่แรงงานลาวก็เดินทางกลับประเทศ จนเป็นแถวยาว เพราะกลัวไทยปิดด่าน

เช่นเดียวกับบริเวณด่านมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ด่านพรมแดนแม่สายจ.เชียงราย ซึ่งเป็นด่านพรมแดนถาวรด่านเดียวของไทยและเมียนมาด้านจังหวัดเชียงราย ที่ยังเปิดด่านชาวเมียนมาจากจังหวัดท่าเหล็กแห่ข้ามพรมแดนเข้ามาฝั่งไทยเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารสด-แห้งไปกักตุน หลังผู้ว่าฯ เชียงรายออกหนังสือคำสั่งประกาศปิดด่านแม่สายแห่งที่ 1 วันจันทร์ไปไม่มีกำหนดขณะที่คนไทยที่ไปทำงานในฝั่งพม่าก็ข้ามฝั่งกลับไทยตั้งแต่เมื่อคืนรวมแล้วเกือบ 10,000 คน.-สำนักข่าวไทย