เตือนกินปลาหมึกชอต ระวังแบคทีเรีย-พยาธิ แนะใช้ความร้อนปรุงสุกทั่วถึง เพื่อความปลอดภัย

0
84

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หลังจากมีกระแสในการกินปลาหมึกชอตคือ นำปลาหมึกตัวเล็กสดๆ เอาหัวจุ่มลงในถ้วยน้ำจิ้ม เพื่อให้หมึกดูดเอาน้ำจิ้มเข้าตัวแล้วจึงกินสดๆ พฤติกรรมการกินดังกล่าวอาจเสี่ยงได้รับเชื้ออหิวาต์เทียม ที่เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ตามโคลนตมในทะเล หรือตามชายฝั่งต่างๆ เมื่อกินสัตว์ทะเลที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป จะทำให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องเสีย มีอาการอาหารเป็นพิษ หากรุนแรงมากๆ อาจทำให้เกิดอาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบได้ด้วย นอกจากเชื้อแบคทีเรียแล้ว ปลาหมึกหรือสัตว์ทะเลอื่นๆ เช่น กุ้ง หอย อาจมีพยาธิอาศัยอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวกลม ในกลุ่มพยาธิอะนิซาคิส พยาธิตัวตืดในกลุ่มพยาธิตืดปลา เป็นพยาธิที่พบในปลาทะเลเขตอบอุ่นและเขตร้อน ซึ่งในประเทศไทยตรวจพบตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้ในปลามากกว่า 20 ชนิด ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับพยาธิ มีอาการปวดท้อง แน่นท้อง คลื่นไส้ ท้องอืด คล้ายกับอาการของโรคกระเพาะอาหาร บางรายอาจมีอาการท้องเสีย หรือถ้ามีแผลในกระเพาะขนาดใหญ่ทำให้ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดและอาจทำให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายอื่นๆ เช่น เข้าไปอาศัยตามกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดผื่นคัน ปวดบวมบริเวณผิวหนัง หรือเข้าไปชอนไชทำลายอวัยวะภายใน ทำให้เลือดออกในช่องท้อง หรือเนื้อเยื่อ หรือในกรณีที่รุนแรงกว่านั้นคือ เข้าไปไชในสมองก่อให้เกิดอาการเลือดออกในสมอง สมองอักเสบและส่งผลเสียกับร่างกายในระยะยาวได้


แนะการป้องกันพยาธิ หรือไข่พยาธิเข้าสู่ร่างกาย ทำได้ด้วยการเลี่ยงการกินอาหาร สุกๆ ดิบๆ ก่อนนำวัตถุดิบมาปรุง ต้องล้างน้ำให้สะอาด ปรุงสุกด้วยความร้อนอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที หากเป็นร้านอาหารควรเลือกร้านที่มีป้ายสัญลักษณ์ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” Clean Food Good Taste ที่กรมอนามัยรับรอง