เชิญหน่วยงานร่วมเสนอมาตรการผ่อนคลายจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศปก.ศบค. ว่า วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน เพื่อกำหนดมาตรการผ่อนคลายการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งหลังจากนี้แต่ละหน่วยงานจะนำข้อมูลที่ได้ไปหารือกันเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ

ก่อนนำกลับมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันพุธที่ 17 มีนาคมอีกครั้ง ซึ่งจะมีหัวหน้าส่วนราชการกลั่นกรองมาตรการทั้งหมด และเสนอต่อที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ในวันที่ 19 มีนาคมต่อไป

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ได้พยายามพิจารณามาตรการต่างๆด้วยความรอบคอบและจะทำให้ดีที่สุด เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งอยากผ่อนคลายมาตรการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ขณะเดียวกันก็ห่วงใยการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ด้วย โดยเฉพาะการเล่นสาดน้ำ ซึ่งทราบว่ามีประชาชนจำนวนมากอยากให้ผ่อนคลายเล่นสาดน้ำได้ แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย เพราะการเล่นสาดน้ำอาจต้องถอดหน้ากากอนามัยและมีความแออัด ดังนั้นอาจงดจัดกิจกรรมในพื้นที่เสี่ยง หรือจัดเป็นโซนให้เล่นสาดน้ำ เพื่อที่จะสามารถควบคุมได้ ซึ่งต้องดูในขั้นการปฏิบัติด้วยว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้หรือไม่ แต่ยืนยันจะพยายามทำให้ดีที่สุด และยังไม่ตัดประเด็นห้ามการเล่นสาดน้ำ  – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์