เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงานบวงสรวงเทวาและบวงสรวงพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 9 พฤษภาคม นี้

พระครูอนุยุตสังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดปางหมู เจ้าคณะตำบลปางหมู แจ้งว่า จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับ มูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน และวัดปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดสร้างพระพุทธสุริยเมตตรัย ปางเปิดโลก ขนาดความสูง 12 เมตร ประดิษฐาน ณ วัดปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด โดยได้จัดตั้งกองผ้าป่าจำนวน 30,000 กองๆ ละ 199 บาท เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างพระพุทธสุริยเมตตรัย ปางเปิดโลก โดยกำหนดทอดผ้าป่าในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ วัดปางหมู

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างจัดสร้างพระพุทธสุริยเมตตรัย ปางเปิดโลก พร้อมทั้งร่วมบวงสรวงเริ่มการก่อสร้างพระพุทธสุริยเมตตรัย และบวงสรวงพระบรมรูปไม้แกะสลัก องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขนาดความสูง 3.20 เมตร ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดปางหมู ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.09 น. และพิธีเจริญพระพุทธมนต์/ ปั้นพระพุทธสุริยะเมตตรัยเป็นปฐมฤกษ์ ในเวลา 10:10 น.