อาคารสงเคราะห์ เตรียมออกสินเชื่อวงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือลูกค้า

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมออกสินเชื่อวงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยถึงมาตรการฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ว่า คณะกรรมการธนาคาร มีมติเห็นชอบให้จัดทำ “โครงการ ธอส. ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” ผ่าน 2 มาตรการทั้งด้านการเงินและสังคม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน” วงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยทั้งใหม่และมือสอง ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.99 ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรก และให้ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี พร้อมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ คิดค่าประเมินราคาหลักประกันในอัตราพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2563 ส่วนมาตรการด้านสังคม ธอส. จัดทำ “โครงการบ้าน ธอส. ของกินของใช้ ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” โดยภายในเดือนมิถุนายนนี้จะนำของกินของใช้ ไปตั้งไว้บริเวณหน้าที่ทำการสาขา ธอส. กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

นายกมลภพ วีระพละ ยังเปิดเผยถึงผลการดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา ว่า ธอส. ได้ดำเนินมาตรการลดอัตราดอกเบี้ย พักชำระเงินต้น พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาชำระหนี้ และยกดอกเบี้ย รวมทั้งสิ้น 10 มาตรการ ซึ่งปัจจุบันได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น 446,747 บัญชี วงเงินสินเชื่อรวมกว่า 443,220 ล้านบาท นอกจากนี้ ธอส. ยังเตรียมขยายระยะเวลาความช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยอัตโนมัติไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์