“หน่อไม้ฝรั่ง” พืชทางเลือก สร้างรายได้

0
29

ชาวบ้านในพื้นที่ โคกโพธิ์ หันมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการค้า โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตร จังหวัดปัตตานี ในการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งเป็นพืชใหม่ที่มีโอกาสทางการตลาดและสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดปี เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่กว่า 3,000 ราย ซึ่งทางเกษตรได้สนับสนุน ทั้งต้นพันธุ์ วัสดุปลูก ระบบน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงการให้องค์ความรู้ด้านการผลิต ตั้งแต่เริ่มเตรียมแปลงปลูก การดูแลรักษาและการใช้สารชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าทำลายและลดปริมาณเชื้อโรคที่เป็นโรคพืช



ลุงเจริญ ทองปล้อง เกษตรกรชาวโคกโพธิ์ ปัตตานี  ซึ่งมีพื้นที่รวม 12 ไร่ ได้ทำการแบ่งพื้นที่ โดยปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 5 ไร่ บ่อปลา 4 ไร่ และดิน 3 ไร่ ได้เล่าให้ฟังว่า ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง มาแล้ว 4 เดือน ผลผลิตก็จะเก็บได้ประมาณต้นปีหน้า สำหรับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี้ ก็จะต้องเป็นพื้นที่ ที่น้ำไม่ท่วม ดินร่วนปนทราย มีระบบน้ำที่ดี ต้องดูแลอย่างละเอียดอ่อน ดูแลด้วยความรัก ความสนใจ จึงจะเจริญเติบโตมีผลผลิตดี


หน่อไม้ถ้าเริ่มปลูก เดือนที่ 4 ก็จะเริ่มออกหน่อ แต่ไม่สมบูรณ์ จะต้องถอนแยกดินให้เหลือหน่อที่แข็งแรง 3 ต้น เพื่อให้แทงหน่อสมบูรณ์จะได้ใหญ่ขึ้น เมื่อใหญ่ขึ้นก็ขายได้ เดือน 4-8 จะโตเต็มที่จำหน่ายได้ โตคงที่เก็บหน่อได้ปกติ


ในส่วนของการตลาดนั้น ลุงเจริญ บอกว่า หน่อไม้ฝรั่ง ตลาดท้องถิ่นไม่เป็นที่รู้จัก รวมถึงตลาดใหญ่ๆ ในจังหวัดใกล้เคียงภาคใต้ยังไม่แพร่หลาย ตนเองก็พึ่งเริ่มปลูก แต่พอดีเป็นตัวแทนเลี้ยงปลาสลิดดอนนาของปัตตานีส่งออกปลาแดดเดียวไปที่สิงคโปร์ ด้วย ก็สามารถที่จะขายได้ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและส่งออกหน่อไม้ไปทางสิงคโปร์ได้ ซึ่งเค้าก็จะรับด้วย 

ส่วนราคาขาย ก็จะเป็นราคามาตรฐาน อ้างอิง จาก กทม. ชัยภูมิที่ปลูกมากที่สุด หน้าฝน กก.ละ 60บาท ปัจจุบัน กก.ละ 90-100 บาท สำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็น่าจะเป็นพืชทางเลือกประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้