สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่แจงเหตุไข่ราคาสูงขึ้น

กรุงเทพฯ  25 มี.ค. -นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันไข่ไก่หน้าฟาร์มราคาปกติผู้เลี้ยงไม่ได้กักตุน ส่วนผู้บริโภคร้องราคา 4-5 บาท/ฟองเพราะพ่อค้าคนกลางจนถึงร้านค้าปลีกปรับราคาช่วงประชาชนตื่นตระหนกจากโควิด-19 ด้านกรมปศุสัตว์ยืนยันผลผลิตไข่ไก่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศแน่นอนสำหรับบางพื้นที่หาซื้อไข่ไก่ไม่ได้เพราะความต้องการไข่ไก่สูงขึ้นแบบผิดปกติหากความกังวลของประชาชนคลี่คลายสถานการณ์ราคาและปริมาณไข่ไก่จะกลับเป็นปกติ

นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่กล่าวถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่มีมาถึงภาครัฐว่า ราคาไข่ไก่สูงถึง 4-5 บาทต่อฟองนั้น เป็นราคาที่ร้านขายปลีกส่วนเกษตรกรขายราคาตามประกาศรับซื้อของสมาคมผู้เลี้ยงผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่โดยราคาไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ 2.80 บาท ปรับขึ้นจาก 2.60 บาท/ฟองเมื่อวานนี้ โดยราคาที่ปรับขึ้น 20 สตางค์เป็นไปตามกลไกตลาดและเกษตรกรขายตามราคาประกาศนี้เท่านั้นเกษตรกรไม่ได้กักตุนไข่ไก่ส่งขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อวันต่อวันแต่ในภาวะที่ประชาชนต้องการซื้อไข่ไก่เก็บไว้จำนวนมากอาจทำให้พ่อค้าคนกลางจนถึงร้านค้าปลีกปรับราคาขายสูงขึ้น 

นายมาโนชกล่าวต่อว่า ความต้องการไข่ไก่สูงขึ้นมากประมาณ 10 วันแล้วจากความกังวลว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจทำให้ไม่สามารถออกไปซื้อหาอาหารได้ตามปกติ ดังนั้นภาครัฐต้องลดความตื่นตระหนกของประชาชนไม่ให้กักตุนยืนยันว่าไข่ไก่มีเพียงพอบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าปริมาณการซื้อไข่ไก่ของคนไทยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม ซึ่งกรุงเทพมหานครออกประกาศปิดสถานบริการหลายประเภทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมผู้คนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าตลาดและซูเปอร์มาร์เก็ตจะปิดจึงแห่กันไปซื้อกักตุนอย่างต่อเนื่องยืนยันว่าราคาไข่หน้าฟาร์มจากเกษตรกรปรับขึ้น 20 สตางค์ตามกลไกตลาดเมื่อวานนี้ (24 มี.ค.)และเป็นการปรับตามกลไกตลาดสอดคล้องกับช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี 

ทั้งนี้สถานการณ์การกักตุนของประชาชนอยู่ในเขตชุมชนเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล คาดว่า จะคลี่คลายลง เมื่อรัฐทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆให้ประชาชนรับทราบอย่างแท้จริง ขณะนี้แม่ไก่ยืนกรงมีประมาณ 43 ล้านตัวให้ผลผลิตไข่ไก่วันละ 41 ล้านฟองซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศแน่นอน.-สำนักข่าวไทย