รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยืนยัน ยังไม่เพิ่มวันหยุดยาวในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยืนยัน ยังไม่เพิ่มวันหยุดยาวในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายนนี้ จะมีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งในที่ประชุมจะเน้นเรื่องการดูแลสถานการณ์ช่วงเปิดภาคเรียน แต่ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องวันหยุดเพิ่มเติม เนื่องจากในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม เป็นวันหยุดยาวอยู่แล้ว คือระหว่างวันที่ 4-7 กรกฏาคม 2563 อีกทั้งจะประเมินผลของการเปิดกิจกรรม/กิจการในระยะที่ 4

นอกจากนี้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ จะพิจารณาเรื่องที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนทำบุญได้ตามปกติ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางสาธารณสุข พร้อมยืนยันว่าภาพรวมประเทศไทยเป็นไปด้วยดี ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มติดต่อกันเป็นวันที่ 29 แล้ว หลังจากนี้รัฐบาลจะเร่งเปิดกิจการ/กิจกรรมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ศบค.ได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงไปดูเรื่องกิจกรรมและกิจการที่เหลืออยู่ ซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมยังเหลือเรื่องการแสดงมหรสพที่มีคนเกิน 500 คนขึ้นไป ซึ่งอีกไม่นานจะมีกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาก็จะได้รับการพิจารณาและมีความเข้มงวดด้านสาธารณสุขเช่นกัน – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์