รัฐบาล เปิดตัว LINE ALERT แจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง เพิ่มช่องทางสื่อสาร อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

0
16

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีแนวนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการเตือนภัยพิบัติของประเทศทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนา LINE ALERT บัญชีทางการแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยพิบัติแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ สอดรับกับรูปแบบชีวิตในยุคดิจิทัล


ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างสรรค์และให้บริการ LINE ALERT บัญชีทางการแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรงบนแพลตฟอร์ม LINE ซึ่งเป็นช่องทาง ในการสื่อสารและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย


รวมถึงบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน โรงพยาบาลใกล้เคียง พื้นที่เสี่ยงและแนวทางการป้องกันตัวเองจากภัยพิบัติ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนที่สนใจ สามารถแอดไลน์ไอดี @linealert เพื่อรับข่าวมูลข่าวสารและอัปเดตสถานการณ์ภัยพิบัติ