รัฐบาลยืนยันพร้อมปรับปรุงกฎระเบียบด้านสาธารณสุขในการการเดินทางระหว่างประเทศ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว

0
51

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ผลการหารือร่วมกันระหว่าง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับหน่วยงานให้บริการด้านการบินของกระทรวงคมนาคม และนายโทนี่ เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มแคปปิตอล เอ ผู้ให้บริการสายการบิน แอร์ เอเชีย ถึงแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมการบินสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รัฐบาลไทยยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสายการบินเพื่อวางแผนในการฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้กลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้ง ซึ่งรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกฎระเบียบแนวทางด้านมาตรการสาธารณสุขและการเดินทางระหว่างประเทศให้มีความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยยังคงความปลอดภัยแก่คนไทยตามมาตรการทางสาธารณสุขขณะที่นายโทนี่ เฟอร์นานเดส กล่าวว่า แอร์เอเชีย มีความตั้งใจที่จะช่วยสนับสนุนและฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาค ASEAN จากสถานการณ์ COVID-19 อีกครั้ง ซึ่งสายการบินต้องการผลักดันการลดข้อบังคับต่าง ๆ จากมาตรการ Test and Go และ Thailand Pass ซึ่งขณะนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในภาพรวมที่ค่อนข้างสูงและเป็นภาระของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ตัดสินใจเดินทางระหว่างประเทศ โดย แอร์เอเชีย ยกถึงกรณีตัวอย่างในประเทศฟิลิปปินส์ที่ลดความยุ่งยากในการตรวจสอบมาตรการด้านสาธารณสุขลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงและนักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวฟิลิปปินส์มากขึ้น รวมถึงแอร์เอเชียแสดงความจำนงที่จะเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางใหม่ ๆ ในรูปแบบ Direct Flight กับต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาค


ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมยินดีที่จะช่วยสนับสนุน เพื่อให้การเดินทางระหว่างประเทศมีความสะดวกมากขึ้นและพร้อมสนับสนุนการเปิดเส้นทางการบินใหม่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และมีความยินดีที่จะเปิดรับทุกสายการบินที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางอากาศของอาเซียนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศพร้อมทั้งชักชวนให้ทางแอร์เอเชีย ลงทุนในเครื่องบิน ATR เพื่อเปิดธุรกิจเส้นทางการบินเชื่อมเมืองท่องเที่ยวและเมืองสำคัญต่าง ๆ ในมาเลเซีย กับ ท่าอากาศยานเบตง เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเชื่อมโยงการเดินทางไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ที่ก่อนหน้านี้ ได้พบกับผู้บริหาร บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อก จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางการบินเส้นทางใหม่ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เช่นกัน