ระยองปิดเกาะเสม็ด 14 วัน เลื่อน-ยกเลิกที่พักได้

0
120

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธานศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดระยอง แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ระยอง ที่ลุกลามไปถึงเกาะเสม็ด แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัด ซึ่งล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อทั้งนักท่องเที่ยวและชาวบ้านแล้ว 10 ราย ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ต้องประชุมด่วน และมีมติเห็นชอบสั่งปิดโรงแรม รีสอร์ต บังกะโล บนเกาะเสม็ดทั้งหมด เป็นเวลา 14 วัน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.64 เป็นต้นไป

ส่วนนักท่องเที่ยวที่จองที่พักไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งเลื่อนเวลาการจองออกไปได้โดยไม่มีกำหนด หรือหากกรณีต้องการจะขอเงินค่าจองหรือเงินมัดจำคืน สามารถติดต่อขอรับคืนได้ตั้งแต่บัดนี้ และให้ใช้ท่าเทียบเรือหน้าด่านจุดเดียวในการขึ้นลงเกาะเสม็ด ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะเสม็ด ยังสามารถเดินทางข้ามไปมาได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดด้านสาธารณสุข

สำหรับสถานการณ์ใน จ.ระยอง พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 21 ราย อ.เมืองระยอง 15 ราย อ.บ้านค่าย 1 ราย อ.นิคมพัฒนา 1 ราย อ.บ้านฉาง 3 ราย และเป็นผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 1 ราย ทำให้ยอดสะสมผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ จ.ระยอง ระลอกเดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 8-26 เมษายน จำนวน 426 ราย ไม่มีเสียชีวิต ในจำนวนนี้เป็นคนไทย 409 ราย ต่างชาติ 17 ราย ขณะที่การฉีดวัคซีนนั้น ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว 13,917 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง. – (สำนักข่าวไทย)