ยืนยันกรมการขนส่งทางบก เปิดตรวจสภาพรถฟรี 20 รายการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 เป็นความจริงศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกรมการขนส่งทางบก เปิดตรวจสภาพรถฟรี 20 รายการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 กับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นความจริง โดยกรมขนส่งทางบก ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน


ซึ่งสามารถนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศรวมกว่า 2,000 แห่ง ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง การทำงานของเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง หม้อน้ำและรอยรั่ว ไส้กรองอากาศ การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ รวมทั้งส่วนลดค่าอะไหล่บางรายการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง