ภาพรวมเที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสารเดินทางมายัง Phuket Sanbox สะสมกว่า 21,000 คน

0
126

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. (CAAT) ได้รายงานสรุปจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการนำร่องเปิดประเทศ Phuket Sanbox ของรัฐบาล ตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา รวม 45 วัน มีจำนวนเที่ยวบินที่ได้รับการจัดสรรเวลาการบินทั้งหมด 292 เที่ยวบิน ใน 6 สายการบิน ประกอบด้วย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์/ สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส /สายการบินเอมิเรตส์/ สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ /สายการบินแอล อัล ของประเทศอิสราเอล และสายการบินไทย ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) พบว่ามีเที่ยวบินที่ทำการบินจริงครบ 100 เปอร์เซ็นต์ สะสมรวม 292 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารขาเข้าสะสมรวม 21,545 คนทั้งนี้ ผู้โดยสารที่เดินทางมากับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ สูงสุดถึงร้อยละ 74 และเดินทางจากสนามบินต้นทางที่ประเทศสิงคโปร์สูงสุดเช่นกันที่ร้อยละ 76 โดยผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาตามโครงการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยแบ่งเป็นจำนวนผู้โดยสารชาวไทยร้อยละ 12 ประมาณ 2,481 คน ชาวต่างชาติร้อยละ 88 จำนวน 18,654 คน รวมผู้โดยสารที่เดินทางตามโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น 21,135 คน และมีจำนวนผู้เข้ารับการกักตัว ใน Alternative Local State Quarantine สะสมรวม 410 ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติถึงร้อยละ 89 จำนวน 363 คน ที่เหลือร้อยละ 11 จำนวน 47 คนเป็นชาวไทย

สำหรับจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงผู้โดยสารชาวต่างชาติ จาก Phuket Sandbox ระหว่างวันที่ 5-17 สิงหาคม ที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารสะสมรวม 586 คน รวมจำนวนเที่ยวบินสะสม 18 เที่ยวบินโดยเป็นการให้บริการจากเส้นทางสนามบินภูเก็ต ไปยังสนามบินอู่ตะเภา. – (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)