พุธนี้เปิดลงทะเบียนบุคคลธรรมดารอบ 2 รับวัคซีนซิโนฟาร์ม

0
303

เวลา 10.10 น. เปิดระบบลงทะเบียน

เวลา 14.00 น. เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 2 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกหากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป


หมายเหตุ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้บุคคลธรรมดาลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มทุกวันพุธ (จำนวนการประกาศรับลงทะเบียนแต่ละรอบ ขึ้นอยู่กับจำนวนโควต้าวัคซีนที่มีในแต่ละสัปดาห์)

ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ 2 ช่องทาง

1) เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

หมายเหตุ: อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน

1.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น

2.ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น

3.คนต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

4.ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

5.เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 16-29 สิงหาคม 2564โดยมีโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดงเข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน ตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพและปริมณฑล – โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ / โรงพยาบาลปิยะเวท / โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ / โรงพยาบาลแพทย์รังสิต / โรงพยาบาลเอกชัย / โรงพยาบาลพญาไท 3 / โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ / โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ / โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต / โรงพยาบาลอินเตอร์เมด / โรงพยาบาลกรุงเทพ / โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย / โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม / โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / โรงพยาบาลเทพธารินทร์ / โรงพยาบาลบางปะกอก 1

ภาคใต้ – โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ / โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ / โรงพยาบาลสงขลา / โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา

ภาคกลาง – โรงพยาบาล อินเตอร์กำแพงแสน / โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ / โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ฉะเชิงเทรา / โรงพยาบาลการุญเวชอยุธยา / โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ / โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี / โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร / โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี / โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ภาคอีสาน – โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น / โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร / โรงพยาบาลปากช่องนานา / โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี / โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี / โรงพยาบาลเมืองเลยราม / โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ / โรงพยาบาลชัยภูมิ

ภาคตะวันออก – โรงพยาบาลชลบุรี / โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง / โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

ภาคเหนือ – โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ / โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน / โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ / โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก / โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ / โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง

ผู้จองวัคซีนชำระค่าบริการฉีด ณ โรงพยาบาลโดยตรง

หมายเหตุ ราชวิทยาลัยจะทำการเปิดให้ลงทะเบียนขอจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับ “บุคคลธรรมดา” ทุกวันพุธทั้งนี้ขึ้นกับจำนวนวัคซีนที่มีในแต่ละช่วงเวลา ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564. – (สำนักข่าวไทย)