ผลการประกวดนางสาวน่าน งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563

0
257

งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นบริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านอีกทางหนึ่ง โดยคืนของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน จัดให้มีการประกวดสาวงามของจังหวัดบนเวทีประกวดนางสาวน่าน ประจำปี 2563 จากการคัดเลือกสาวงามจาก 15 อำเภอ ที่มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมส่งสาวงามเข้าประกวด ผลปรากฏว่า น.ส.หนึ่งฤทัย ใจเสมอ จาก Nan Season Resort & Nan Panna ผู้ส่งเข้าประกวด คว้ามงกุฎนางสาวน่าน ประจำปี 2563 ไปครองได้สำเร็จ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท สายสะพายและขันน้ำพานรอง

Loading…

 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 น.ส.พิมพ์พญา อ่วมศรี สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมสายสะพายและขันน้ำพานรอง

 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.นิฤชา ใจเสมอ อำเภอเชียงกลาง ผู้ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพายและขันน้ำพานรอง

รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 น.ส.สุธีร์มาศ ไชยยงศ์ ท๊อปฟาร์มอินเตอร์เซอร์วิส ผู้ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย และขันน้ำพานรอง

 รองชนะเลิศ อันดับที่ 4 น.ส.ณิชาภัทร พนะสัน อำเภอภูเพียง ผู้ส่งเข้าประกวด ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพายและขันน้ำพานรอง

 สำหรับงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 จะมีไปถึงคืนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 มีการแสดงบนเวทีของศิลปินนักร้อง และการออกรางวัลสลากกาด ประจำปี 2563 ติดตามได้ทางเฟสบุ๊คไลฟ์ สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป