ผบ.ฉก.นราธิวาส ลาดตระเวนทางน้ำตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดน คุมเข้มโควิด-19 และเฝ้าระวังภัยแทรกซ้อนต่อความมั่นคงชายแดนในทุกมิติ

0
53

พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ เดินทางลงพื้นที่ร่วมลาดตระเวนทางน้ำตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย (ลำน้ำสุไหงโก-ลก)  โดยได้กำชับเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรวจสอบช่องทางข้ามธรรมชาติ พร้อมสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส การ์ดห้ามตก ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ โดยให้หน่วยบูรณาการการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วน บังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันโควิด-19  และเฝ้าระวังภัยแทรกซ้อนต่อความมั่นคงตามชายแดนในทุกมิติ


โอกาสนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ของชุดป้องกันชายแดน กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 (ร้อย.ปชด.ที่ 4) ตลอดจนตรวจพื้นที่การก่อสร้างฐานปฏิบัติการถาวร  พร้อมพบปะกำลังพลชุดป้องกันชายแดน และมอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป