ปลัดกระทรวงพาณิชย์ สั่งการทูตพาณิชย์อังกฤษชี้แจงทำความเข้าใจกรณีลิงเก็บมะพร้าว

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ สั่งการทูตพาณิชย์อังกฤษชี้แจงทำความเข้าใจกรณีลิงเก็บมะพร้าวให้กับผู้บริโภคและคู่ค้าของไทย

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณี ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) นำผลิตภัณฑ์มะพร้าวสำเร็จรูปจากไทยออกจากชั้นวาง เนื่องจากตรวจสอบพบว่าแหล่งที่มาของลูกมะพร้าวมาจากการใช้แรงงานลิง โดยองค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม( พีตา) เรียกร้องให้ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานลิง

ด้วยการเลิกซื้อผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทย นั้นว่า นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษเข้าชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวให้กับผู้บริโภค ผู้ประกอบการ คู่ค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยการนำลิงมาเก็บมะพร้าวเป็นเพียงวิถีชีวิตชาวบ้านของสังคมที่อยู่ด้วยกันมานาน ไม่ได้มีการนำลิงมาทรมานเพื่อเก็บมะพร้าว ซึ่งในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้มะพร้าวในการผลิตกว่า 1 ล้านลูก ดังนั้น การจะนำลิงมาใช้ในการเก็บมะพร้าวในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมนี้ได้เป็นจริงเป็นไปได้ยาก

กระทรวงพาณิชย์ จะชี้แจงและทำความเข้าใจให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้โดยเฉพาะในกลุ่มยุโรป อังกฤษ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวิถีชีวิตชาวบ้านของคนไทยและสังคมไทย รวมไปถึงจะนำทูตานุทูตประจำประเทศไทย เข้ามาดูขบวนการผลิต โรงงานการผลิตและการเก็บเกี่ยวเร็วๆ นี้ว่า เพื่อให้เข้าใจวิถีชาวบ้านมากขึ้น พร้อมย้ำว่าประเด็นดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นใหม่และได้มีการชี้แจงไปตั้งแต่ปีที่ผ่านมา – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์