ประกันสังคม เร่งตรวจสอบสิทธิและเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 หากเข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาแน่นอน

นางพิสมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม เร่งตรวจสอบสิทธิและเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 หากเข้าเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเงินเยียวยาครบถ้วนแน่นอน

นางพิสมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสํานักงานประกันสังคม กล่าวถึง ความคืบหน้าการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ว่า ข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้ 13 พฤษภาคม 2563 มีผู้ผ่านการคัดกรองสิทธิแล้ว 1,078,000 ราย ในจำนวนนี้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินให้แล้ว 745,431 ราย เป็นเงินกว่า 4,253 ล้านบาท เหลือที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการประมาณ 333,000 กว่าราย

เนื่องจากบางส่วนนายจ้างยังไม่ได้รับรองสิทธิลูกจ้างกว่า 116,000 ราย และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการวินิจฉัยและสั่งจ่ายประมาณ 216,000 ราย โดยพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจาก 3 สาเหตุ คือ นายจ้างไม่ทราบว่าต้องรับรองสิทธิให้ลูกจ้าง ลูกจ้างบางส่วนยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติ และบางส่วนได้รับเงินจากนายจ้างร้อยละ 75 ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังพบว่าลูกจ้างมีการยื่นขอสิทธิซ้ำซ้อน

โฆษกสํานักงานประกันสังคม ยังให้ความมั่นใจด้วยว่า ลูกจ้างที่เข้าเกณฑ์การเยียวยาทุกคนจะได้รับเงินครบถ้วนแน่นอน ไม่ต้องห่วงสถานะทางการเงินของประกันสังคม นอกจากนี้มาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามกฎกระทรวง จำนวนร้อยละ 62 ของเงินเดือน จำนวน 90 วัน จะครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม ถ้าลูกจ้างว่างงานระหว่าง 6 เดือนนี้ โดยยังไม่ได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานประกันสังคมหรือยื่นเรื่องล่าช้า สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาย้อนหลังให้ ทั้งนี้ต้องมีการรับรองจากนายจ้างด้วย – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์