ปภ. แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน

0
146

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

กล่าวว่า ระยะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน หลายพื้นที่มักเกิดพายุฤดูร้อน ซึ่งมีลักษณะอากาศของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและฟ้าผ่า ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน 

โดยการเตรียมพร้อมรับมือให้ติดตามพยากรณ์อากาศ หากมีประกาศเตือนพายุฤดูร้อนให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง รวมถึงใช้วัสดุก่อสร้างที่แข็งแรงทนทาน และติดตั้งสายล่อฟ้าจัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด ป้องกันสิ่งของถูกพายุพัดเสียหายและได้รับอันตรายจากการถูกสิ่งของพัดกระแทก ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างบริเวณรอบบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น หากพบเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาอยู่ในสภาพไม่แข็งแรงให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไข ดูแลพืชผลทางการเกษตร โดยจัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบังปกคลุมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อป้องกันความเสียหายจากพายุลมแรง

สำหรับการปฏิบัติตนขณะเกิดพายุฤดูร้อนกรณีอยู่ในอาคาร ไม่อยู่บริเวณดาดฟ้า หรือใกล้ระเบียงเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อป้องกันแรงลมพัดสิ่งของเข้ามาในบ้าน ก่อให้เกิดอันตรายได้ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายและผู้ใช้งานได้รับอันตราย ไม่อยู่บริเวณที่เสี่ยงต่อการแตกหัก 

กรณีอยู่กลางแจ้งอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เช่น ต้นไม้ ป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้า เพื่อป้องกันการถูกล้มทับ ไม่อยู่บริเวณพื้นที่โล่งแจ้งเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า หลีกเลี่ยงการพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เพราะแบตเตอรี่มีส่วนผสมของโลหะจะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าทำให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า 

กรณีอยู่ในรถ จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย ห่างจากต้นไม้ ป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้า ปิดประตูและกระจกให้สนิทเพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ไม่สัมผัสส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวถังรถลงสู่พื้นดินทำให้ได้รับอันตราย ทั้งนี้ การเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายทำให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดภัยเป็นไปด้วยความปลอดภัย (NNT)