ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 3 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับลง 1.80 บาทต่อลิตร มีผล 05.00 น. ของวันที่ 8 ก.ค. 65

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด แจ้งว่า ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 3 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับลง 1.80 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิมส่งผลให้ราคาขายปลีก น้ำมันหน้าสถานีบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นดังนี้ น้ำมันเบนซิน ราคาอยู่ที่ 48.96 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.55 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.28 บาทต่อลิตร และโซฮอล์ E20 ราคา 40.44 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.34 บาทต่อลิตร


ส่วนราคาดีเซลไฮพรีเมียม ดีเซล B7 ของบริษัท ปตท. ราคา อยู่ที่ 46.36 บาทต่อลิตร ขณะที่บริษัทบางจากอยู่ที่ 49.36บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มไฮดีเซล B7 ไฮดีเซล S และไฮดีเซล B20 S ราคา 34.94 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงแต่ละท้องที่