บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งยกเลิกบางเส้นทางการบินภายในประเทศ

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งว่า ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มีความจำเป็นที่จะต้องประกาศยกเลิกการให้บริการบางเที่ยวบินในเส้นทางบินกรุงเทพฯ-สมุย (ไป-กลับ) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

รวมทั้งเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการในเส้นทางบินต่างๆ ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ), เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ), เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ), เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ) และเส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) ที่มีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 1 สิงหาคมศกนี้ ออกไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยังมีเที่ยวบินที่เปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด ประกอบด้วยเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) เฉพาะเที่ยวบินที่รองรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่องมาจากต่างประเทศ ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน และเส้นทางสมุย-ภูเก็ต (ไป-กลับ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการนำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) โดยให้บริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการเที่ยวบินดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร หรือสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง – (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)